Naše

Storno podmienky & reklamácie

Objednávateľ môže zrušiť objednávku najneskôr do 3 dní (72 hodín) pred použitím Služby. Ak je objednávka zrušená neskôr ako 3 dni pred použitím služby, zákazník nemá nárok na vrátenie akejkoľvek sumy.

Ak zákazník stornuje objednávku viac ako 3 dni (72 hodín) pred použitím služby, má nárok na plnú náhradu. Poskytovateľ služby (Beer Bike Bratislava) môže účtovať poplatky súvisiace s prevodom finančných prostriedkov na Účet / Kartu Klienta. Finančné prostriedky sa vracajú výlučne na Účet / Kartu, na ktorej bola služba uhradená.

V prípade refundácie nás prosím kontaktujte na info@beerbikebratislava.com