Beer Bike Bratislava LOGO

Firmené informácie

Buddy s.r.o.
Budatínska 79, 851 06 Bratislava, Slovakia
IČO: 35 702 176
IBAN: SK26 1100 0000 0029 4906 6398, SWIFT: TATRSKBX

email: info@beerbikebratislava.com
telefón: +421948971746

ŠTART JAZDY: Šafárikovo námestie 1, 811 07 Bratislava