Beer Bike Bratislava LOGO

Storno podmienky

Objednávku môže zákazník zrušiť v lehote najneskôr 3 dni (72 hodín) pred jazdou. Ak dôjde k zrušeniu objednávky v lehote neskôr ako 3 dni (72 hodín) pred začatím jazdy, zákazníkovi nebude vrátená suma.

Ak zákazník zruší objednávku viac ako 3 dni (72 hodín) pred jazdou, má nárok na čiastočné vrátenie peňazí. 50 EUR zo sumy, je nevratná záloha. Finančné prostriedky sa vracajú výlučne na Účet/Kartu, ktorou bola služba uhradená.

V prípade vrátenia peňazí nás prosím kontaktujte