Beer Bike Bratislava LOGO

Storno podmienky

Objednávku môže zákazník zrušiť najneskôr 24 hodín pred jazdou. Ak dôjde k zrušeniu objednávky neskôr ako 24 hodín pred začatím jazdy, zákazníkovi nebude vrátená suma.

Ak zákazník zruší objednávku viac ako 24 hodín pred jazdou, má nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. Finančné prostriedky sa vracajú výlučne na Účet/Kartu, ktorou bola služba uhradená.

V prípade vrátenia peňazí nás prosím kontaktujte