Beer Bike Bratislava LOGO

PRAVIDLÁ

*** V prípade porušenia pravidiel má personál právomoc ukončiť jazdu bez vrátenia peňazí ***

Všetci účastníci sa zúčastňujú jazdy na vlastné riziko